ประกาศ แจ้งกำหนดเวลาในการชำระหนี้ประจำเดือน ธันวาคม 2562