สมาคม สส.ชสอ. ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิก สส.ชสอ. ของรอบการรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 65 ปี # เข้าไปดูรายชื่อที่เว็บเพจของสมาคมได้เลยจ้า http://www.fscct.or.th/

สมาคม สส.ชสอ. ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิก สส.ชสอ. ของรอบการรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 65 ปี

สมาคม สส.ชสอ. ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิก สส.ชสอ. ของรอบการรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 65 ปี

Read more