ติดต่อสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จำกัด
BUENGKAN TEACHER’S SAVINGS AND CREDIT CO-OPERATIVE LIMITED
เลขที่ 710/3 หมู่ 7 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
โทรศัพท์ : 042-492-218 , 093-441-7173 , 093-441-7180
โทรสาร : 042-492-224