มอบทุนสาธารณะประโยชน์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จำกัด มอบทุนสาธารณะประโยชน์ จำนวน 5,000 บาท