แจ้ง สมาชิกให้ตรวจสอบรายละเอียดการหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย ให้เป็นไปตามสัญญาเงินกู้กับสหกรณ์ #ติดต่อสอบถามได้ที่ 042-492-218 , 093-441-7173 , 093-441-7180